Odnośniki

Cytat


Actus hominis, non dignitas iudicetur - niechaj sądzone będą czyny ludzkie, nie godności (piastowane stanowiska). (piastowane stanowiska). (piastowane stanowiska)
Da mihi aliquid potum - daj mi coś do picia.
Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska, innej nie chcę. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
I człowiek jednak niezłym jest stworzeniem. Ignacy Krasicki
Do jednego szczęście się śmieje, do innych szczerzy zęby. Sławomir Wróblewski